زادگاه رستم اسیر حاشیه!

زادگاه رستم اسیر حاشیه!

زندگی ۴۲ درصد مردم سیستان و بلوچستان در حاشیه شهرها نشان از آن دارد که به تدریج حاشیه بر متن زندگی شهری در این استان غلبه می‌کند و به نظر می‌رسد بودجه‌های فعلی برای ساماندهی وضعیت موجود کافی نیست و تحقق اهداف، عزم ملی را می‌طلبد؛ دولت سیزدهم یکی از اولویتهای خود را محرومیت‌زدایی از دیار رستم دستان قرار داده است.