«جان ایران» رونمایی شد

«جان ایران» رونمایی شد

مراسم رونمایی از کتاب «جان ایران» که شرح اقدامات دولت سیزدهم در مقابله با همه‌گیری کروناست، روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه در نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد.