نفت بیشتری وارد بازار می‌شود

نفت بیشتری وارد بازار می‌شود

شرکت نوردیک امریکن تانکر پیش بینی کرد صنعت نفتکش در ماههای آینده با چشم انداز روشنتری روبرو خواهد شد زیرا نفت بیشتری وارد بازارهای بین المللی می‌شود.