چرا رئیسی یک اقتصاددان را وزیر کار کرد؟

چرا رئیسی یک اقتصاددان را وزیر کار کرد؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن پاسخ به این سوال که چرا رئیس جمهور یک اقتصاددان را به عنوان وزیر کار انتخاب کرده، تاکید کرد که جلسات شورای عالی کار باید حداقل سه ماه یکبار برگزار شود.