تامین امنیت زنان در برابر خشونت درگیر و دار تصویب یک لایحه

تامین امنیت زنان در برابر خشونت درگیر و دار تصویب یک لایحه

بیش از ۱۰ سال است که از طرح موضوع تامین امنیت زنان در برابر خشونت می گذرد. هرچند لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در بهار ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده، اما همچنان در گیر و دار تایید و رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد.