‌پیش‌بینی افزایش شدت طوفان‌های گردوغبار در کشور

‌پیش‌بینی افزایش شدت طوفان‌های گردوغبار در کشور

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها با اشاره خشکسالی حاکم بر کشور طی یک سال گذشته گفت: با توجه به خشکسالی اخیر ‌پیش‌بینی می‌شود امسال طوفان‌های گردوغبار و ماسه با تغییرات زمانی‌ و با شدت بیشتری در مناطق مستعد رخ دهد.

به‌روزرسانی دستورالعمل‌های بیابان‌زدایی برای مقابله با فرسایش بادی

به‌روزرسانی دستورالعمل‌های بیابان‌زدایی برای مقابله با فرسایش بادی

رییس گروه مطالعات دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از به‌روزرسانی و به‌هنگام سازی دستورالعمل‌های بیابان‌زدایی برای مقابله با فرسایش بادی و مهار کانون‌های بحرانی در بیابان خبر داد.

جدول لیگ برتر ایران