چگونه فرهنگ جمع‌گرایی بر استفاده از ماسک تاثیر دارد؟

چگونه فرهنگ جمع‌گرایی بر استفاده از ماسک تاثیر دارد؟

ایسنا/خراسان رضوی در سراسر جهان و در ایالات متحده، درصد افرادی که طی بیماری همه­‌گیر کووید -۱۹ از ماسک استفاده می‌کنند، بسیار متفاوت است. در ایالات‌متحده و در سطح جهانی، فرهنگ‌هایی با سطح بالایی از جمع‌گرایی، تمایل به پوشیدن ماسک طی شیوع بیماری همه‌گیر را بیش از دیگر کشورهای فردگرا تجربه کردند.

جدول لیگ برتر ایران