هیچ صربی در ایران گرسنه نمی‌ماند!

هیچ صربی در ایران گرسنه نمی‌ماند!

سفیر صربستان در ایران با اشاره به کلمات مشترک بین ایران و صربستان می‌گوید: یک نفر که از صربستان به این‌جا می‌آید، هیچ‌گاه گرسنه نمی‌ماند. کافی است از کلمات صربی در رستوران و کافه استفاده کند، پیش‌خدمت‌ها همه می‌فهمند زیرا از کلیدهای مشترک‌ استفاده می‌کند.

جدول لیگ برتر ایران