پیگیری رئیس فراکسیون جهاد سازندگی برای راه‌اندازی بیمارستان ۱۰۰ تخت‌خوابی پیشوا

پیگیری رئیس فراکسیون جهاد سازندگی برای راه‌اندازی بیمارستان ۱۰۰ تخت‌خوابی پیشوا

رئیس فراکسیون جهاد سازندگی و پیشرفت مجلس شورای اسلامی از پیگیری پروژه بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابی پیشوا و مکاتبه برای انعقاد سریع تر قرار داد بین دانشگاه آزاد و دانشگاه شهید بهشتی جهت تکمیل این پروژه خبر داد.

دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دریافتی از معادن هر شهرستان را برای سازندگی منطقه صرف کند

دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دریافتی از معادن هر شهرستان را برای سازندگی منطقه صرف کند

رییس فراکسیون جهاد سازندگی و پیشرفت مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی دریافتی از معادن هر شهرستان را در حوزه سازندگی و آبادانی آن شهرستان هزینه نماید تا بسترهای لازم جهت سازندگی و پیشرفت شهرستان مبتنی بر یک نقشه راه علمی و جامع فراهم گردد.

جدول لیگ برتر ایران