توسلی: توضیحات مسئولان آژانس درباره نحوه درز اطلاعات هسته‌ای، ایران را متقاعد نکرده است

توسلی: توضیحات مسئولان آژانس درباره نحوه درز اطلاعات هسته‌ای، ایران را متقاعد نکرده است

یک عضو مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس اقدامات داوطلبانه و فراپادمانی ایران در برنامه هسته‌ای را اقدامی بر اثبات حسن نیت دانست و گفت: توضیحات مسئولان آژانس درباره نحوه درز اطلاعات هسته‌ای ایران و ترور دانشمندان هسته‌ای نتوانسته مردم و مسئولان را متقاعد کند.

جدول لیگ برتر ایران