تعیین نقشه خاورمیانه با مداد و خط‌کش!

تعیین نقشه خاورمیانه با مداد و خط‌کش!

۱۶ می سال ۱۹۱۶ میلادی، انگلیس و فرانسه با یک توافق محرمانه، خاورمیانه را میان خودشان تقسیم کردند! چگونه چنین فرصتی یافتند که نقشه‌های جدیدی برای جهان ترسیم کنند؟ توافق‌شان بر سر تجزیه امپراتوری عثمانی بود.

جدول لیگ برتر ایران