فتوسا دومین عرضه اولیه فرابورس با پشتوانه اوراق تبعی

فتوسا دومین عرضه اولیه فرابورس با پشتوانه اوراق تبعی

فرابورس ایران به زودی میزبان عرضه اولیه ۱۵ درصد از سهام شرکت تولید و توسعه سرب روی ایرانیان خواهد بود و بدین ترتیب دومین عرضه اولیه بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ در فرابورس با حداقل بازدهی ۲۰ درصد سالیانه انجام می‌شود.

جدول لیگ برتر ایران