با حذف ارز ترجیحی نظارت بر قیمت فرآورده‌های دامی و لبنی افزایش می یابد

با حذف ارز ترجیحی نظارت بر قیمت فرآورده‌های دامی و لبنی افزایش می یابد

ایسنا/مرکزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تشدید نظارت و کنترل قیمت‌های فرآورده‌های دامی و لبنی در سال جاری گفت: مجلس اسلامی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دولت واگذار کرده و با اجرای آن نظارت بر قیمت‌ها بویژه قیمت فرآورده‌های دامی و لبنی شدت خواهد یافت.

جدول لیگ برتر ایران
تبلیغات متنی