جام جهانی ورزش زورخانه‌ای به اصفهان داده شد

جام جهانی ورزش زورخانه‌ای به اصفهان داده شد

ایسنا/اصفهان رئیس فدراسیون جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی گفت: باوجود اینکه ۸۶ کشور با این رشته آشنا هستند، اما ۲۵ رشته عضو فدراسیون جهانی هستند و کشورهای دیگری نیز خواهان عضویت در فدراسیون هستند.

جدول لیگ برتر ایران