احمدی: فدراسیون نجات غریق و غواصی متفاوت از سایر فدراسیون هاست/ برای هر گونه کمک آماده ایم

احمدی: فدراسیون نجات غریق و غواصی متفاوت از سایر فدراسیون هاست/ برای هر گونه کمک آماده ایم

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش با تاکید بر اینکه ماهیت و وظایف فدراسیون نجات غریق و غواصی متفاوت با سایر فدراسیون هاست، گفت: برای ارائه هرگونه کمک به این فدراسیون که با جان و سلامت انسان ها سروکار دارد، آماده ایم.

جدول لیگ برتر ایران