تحریم‌ها تمام زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است

تحریم‌ها تمام زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است

معاون اول رییس جمهور در جلسه شورای عالی ورزش و تربیت بدنی، گفت: حضور و موفقیت زنان با پوشش اسلامی و با وجود برخی محدودیت ها علاوه بر مدال آوری یک پیام فرهنگی برای جهانیان دارد و آن پیام این است که بانوان ایرانی با رعایت چارچوب های دینی از فرصت ها برای افتخارآفرینی استفاده کامل می کنند.